Sign in

Hassasiyet ve kesinlik olarak çevrilen Precision ve Recall, model performansını değerlendirirken kullandığımız kriterlerdir.

Precision

“Pozitif olan sonuçların yüzde kaçı gerçekte doğru?” sorusuna cevap niteliğindedir.

Hassasiyet:= TP / TP+FP

Eğer threshold değerini yükseltirsek, büyük ihtimal precision değeri yükselir. Buna FP değerlerindeki azalma neden olur.

Recall

“Gerçek pozitiflerin ne kadarı doğru tanımlandı? …

Docker Swarm

Photo by Razvan Mirel on Unsplash

İçindekiler

 1. Docker Swarm Nedir?
 2. Kurulum
 3. Docker Swarm Komutlar
 4. Replica’ların tekrar ayağa kalkması

Bu yazımızda Docker Swarm’dan bahsedeceğiz. Swarm Mode bir kümeleme çözümüdür. Containerları kümeleyip bu şekilde kolay yönetim sağlamayı amaçlarız. Yoğun sunucu yüklerini isteğe göre dağıtabilen ve bir sorun oluştuğunda sistemi ayakta tutmayı başarabilen bir orkestrasyon aracıdır.[1]

Manager ve worker…

Photo by Ishant Mishra on Unsplash

Bu yazımızda environment, volume kavramları, networkler gibi mutlaka değinmemiz gereken bir kaç noktayı anlatmaya çalışacağız. Son olarak ise containerların özelliklerini belirlemede ve yönetiminde büyük kolaylık sağlayan docker compose’a değineceğiz.

İçindekiler

1. Volume
2. Environment
3. Port Açma
4. Network
5. Dosya Transferi
6. Compose File

1. Volume

Container çalışma mantığı gereği ayağa kaldırılıp…

Docker Giriş

Photo by Andy Li on Unsplash

Docker’a dair kafamızdaki soruları cevaplamak adına kaleme aldığım bu yazıda Docker’a giriş yapıp, başlangıç uygulamaları yapacağız.

Photo by Lukas Zischke on Unsplash

One-hot encoding ile kelimeleri temsil ettiğimizde nasıl gözükürler buna bakalım.

unsplash

Örneğin elimizden bir kelime olsun buna wj diyeceğiz. “öğrenciler okuldan geldikten” kelimelerinden sonra gelme olasılığını şu şekilde hesaplarsak n-gram yöntemini kullanmış oluruz.

p(wj | öğrenciler okuldan geldikten) =

count(öğrenciler okuldan geldikten wj) / count(öğrenciler okuldan geldikten)

N-gram Dil Modellerindeki Problemler

🚩 Sparsity-1

“öğrenciler okuldan geldikten wj” eğitim datamızda hiç olmazsa wj’nin olasılığı 0 olacak. Peki test…

Yığın Normalleştirme

Bir çok kere baktığım halde, sürekli unuttuğum ve kafamda yarım kalan konulardan biri olması hasebiyle anlatma ihtiyacı hissettim Batch Normalization’ı.

Yapay sinir ağları BackPropagation ile ağırlıklarını günceller ve öğrenmeye başlar. Fakat bu geri yayılım sırasında, ağı eğitmek için olan süreyi artıran bir durum olan Internal Covariate Shift oluşur.

Internal Covariate Shift

NLP’deki İstatistiksel Yaklaşımlar:

 1. N-Gram
 2. TF- IDF
 3. Word-Gram
 4. Bag of Words

N-Gram

Bir dizideki N kelime veya grubun ne kadar tekrar edildiğine yani ağırlığına bakılır.

 • 1-gram > unigram
 • 2-gram > bigram
 • 3-gram > trigram

3’ten büyük değerler için n-gram terimi kullanılır.

Ali bakkaldan iki ekmek al.

Şimdi örneğimizi ikili gruplara ayıralım.

 1. Ali bakkaldan -1
 2. bakkaldan…

Installations

Aşağıdaki komutları terminale sırayla yazıp yükleyelim.

ubuntu@ubuntu-pc:~$ sudo apt-get install python3-pyqt5
ubuntu@ubuntu-pc:~$ sudo apt-get install python3-pyqt5.qtsql
ubuntu@ubuntu-pc:~$ sudo apt-get install qttools5-dev-tools

Öncelikle boş bir pencere oluşturalım.

https://gist.github.com/Zerzavot/d7dfe0e1dc753a9d4dc9af87bb70554a

Aşağıda kodla beraber elde edilen pencereyi de görebilirsiniz.

1. Yazı ve Resim Ekleme

Şimdi sadece yazıyı ekleyelim.

Ses Tanıma Nedir?

Konuşmacı tarafından söylenen sözleri tanımlamak için işitsel sinyallerin analizi işlemidir. Bu analiz sırasında yapay sinir ağları, makine öğrenmesi algoritmaları kullanılabilir. Günümüzden örnek verecek olursak Apple markasının sesli asistanı Siri, youtube videolarının otomatik altyazıları(speech to text) .. vb.

Ses tanımlamada hız en büyük sıkıntı olan konulardan biridir.

Kullanılabilecek Ses Tanıma kütüphanelerinden…

Coimer

Bio (optional, max 160 characters)

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store